Home > Sprekers

Dr. J. Pijpe

Catharina Ziekenhuis Eindhoven,

Justin Pijpe is kaakchirurg, ITI Fellow en NVOI-geregistreerd implantoloog. Hij volgde zijn opleiding Geneeskunde (2000) en Tandheelkunde (2005) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit combineerde hij met promotieonderzoek naar de diagnostiek en behandeling van het syndroom van Sjögren. Hierna werd de opleiding tot kaakchirurg gevolgd aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het UMCG Groningen (2009). Hier bleef hij tot 2010 deeltijd werkzaam met als aandachtsgebied implantologie en preprothetische chirurgie.
Sinds 2010 is hij als kaakchirurg werkzaam in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, met als interessegebieden implantologie/preprothetische chirurgie en de minimaal invasieve speekselklierchirurgie.
Hiernaast doet hij samen met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam onderzoek naar enkeltandsvervanging en botregeneratie.

Als bestuurslid (tot 2017) van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) was hij onder andere verantwoordelijk voor richtlijnontwikkeling, in deze hoedanigheid was hij ook betrokken bij de totstandkoming van de richtlijn overkappingsprothese op implantaten in de edentate onderkaak.
Cursussen van deze spreker


Straightforward level
Advanced level
Complex level
Meer over SAC