Home > Sprekers

Prof. dr. H.J.A. Meijer

UMC Groningen, Groningen

Henny Meijer behaalde in 1988 het tandartsdiploma aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens werd aan de Rijksuniversiteit Utrecht onderzoek verricht op het gebied van de implantologie, in 1992 resulterend in een proefschrift. Van 1992-2000 was hij fulltime werkzaam in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Academisch Ziekenhuis Groningen. Van 2001-2006 is de aanstelling bij het Academisch Ziekenhuis gehalveerd en werkte hij de overige tijd als universitair hoofddocent bij de disciplinegroep Tandheelkunde & Mondzorgkunde van de Faculteit der Medische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2006 is hij fulltime hoogleraar Implantologie en Prothetische Tandheelkunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Naast de klinische werkzaamheden, doet hij onderzoek op het gebied van de orale implantologie, begeleidt onderzoek en is als docent betrokken bij verschillende cursussen. Hij is van 1999 tot 2009 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie geweest. Bij deze vereniging is hij momenteel lid van de commissie Post Academisch Onderwijs Implantologie.


Cursussen van deze spreker


Straightforward level
Advanced level
Complex level
Meer over SAC