Home > Inschrijf voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

  • inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst; iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving;
  • als door onvoldoende inschrijvingen het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt, houden wij ons het recht voor om de opleiding uiterlijk twee weken voor aanvang te annuleren;
  • betaling dient uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de opleiding plaats te vinden;
  • bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de opleiding brengen wij 25% administratiekosten in rekening. Vóór deze periode is annulering kosteloos;
  • indien u binnen twee weken voor aanvang van de opleiding annuleert, worden ook de kosten van het hotel bij u in rekening gebracht;
  • in deze brochure vermelde cursuskosten zijn exclusief 19% btw;
  • wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden.